รายการจ่ายสวัสดิการแก่สมาชิก

โดย admin -  วันที่ 04 มี.ค. 2562 เวลา 15:45 น.

รายการจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิก ต.ค.59 – เม.ย.60

ประเภทสวัสดิการ จำนวนราย (คน) คิดเป็นเงิน(บาท) ทำบุญงานศพ 51 255,000....


โดย admin -  วันที่ 04 มี.ค. 2562 เวลา 15:43 น.

รายการจ่ายสวัสดิการ ปีงบประมาณ 2558

ประเภทสวัสดิการ จำนวนราย (คน) คิดเป็นเงิน(บาท) ทำบุญงานศพ 93 465,000....


โดย admin -  วันที่ 04 มี.ค. 2562 เวลา 15:43 น.

รายการจ่ายสวัสดิการ ปีงบประมาณ 2559

ประเภทสวัสดิการ จำนวนราย (คน) คิดเป็นเงิน(บาท) ทำบุญงานศพ 96 480,000....


โดย admin -  วันที่ 04 มี.ค. 2562 เวลา 15:42 น.

รายการจ่ายสวัสดิการ ปีงบประมาณ 2557

ประเภทสวัสดิการ จำนวนราย (คน) คิดเป็นเงิน(บาท) ทำบุญงานศพ 96 470,000....


โดย admin -  วันที่ 04 มี.ค. 2562 เวลา 15:41 น.

รายการจ่ายสวัสดิการ ปีงบประมาณ 2556

ประเภทสวัสดิการ จำนวนราย (คน) คิดเป็นเงิน(บาท) ทำบุญงานศพ 63 315,000....