รายงานผู้ตรวจสอบกิจการ

โดย admin -  วันที่ 18 มี.ค. 2562 เวลา 15:03 น.

รายงานผู้ตรวจสอบกิจการเดือน มกราคม 2562

รายงานผู้ตรวจสอบกิจการเดือน มกราคม 2562


โดย admin -  วันที่ 18 มี.ค. 2562 เวลา 15:03 น.

รายงานผู้ตรวจสอบกิจการ กุมภาพันธ์ 2562

รายงานผู้ตรวจสอบกิจการ กุมภาพันธ์ 2562


โดย admin -  วันที่ 04 มี.ค. 2562 เวลา 16:39 น.

รายงานการตรวจสอบกิจการมี.ค.61


โดย admin -  วันที่ 04 มี.ค. 2562 เวลา 16:36 น.

รายงานการตรวจสอบกิจการ ม.ค.61


โดย admin -  วันที่ 04 มี.ค. 2562 เวลา 16:36 น.

รายงานการตรวจสอบกิจการก.พ.61


โดย admin -  วันที่ 04 มี.ค. 2562 เวลา 16:33 น.

ผลการตรวจสอบกิจการธ.ค.61


โดย admin -  วันที่ 04 มี.ค. 2562 เวลา 16:30 น.

รายงานผลการตรวจสอบกิจการครั้งที่4 ปี 2556

รายงานผลการตรวจสอบกิจการครั้งที่4 ปี 2556 ด้วยคณะผู้ตรวจสอบกิจการโดยคุณมณฑล แพทองได้เข้าทำการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ในวันที่ ...


โดย admin -  วันที่ 04 มี.ค. 2562 เวลา 16:30 น.

รายงานตรวจสอบกิจการประจำปี 2560


โดย admin -  วันที่ 04 มี.ค. 2562 เวลา 16:29 น.

รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ครั้งที่ 1 ปี2556

รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ครั้งที่ 1 ปี2556 ด้วยคณะผู้ตรวจสอบกิจการได้ประชุมและพิจารณา ...


โดย admin -  วันที่ 04 มี.ค. 2562 เวลา 16:29 น.

รายงานผลการตรวจสอบ ครั้งที่ 2 ปี 2556

รายงานผลการตรวจสอบ ครั้งที่ 2 ปี 2556 ด้วยคณะผู้ตรวจสอบกิจการได้มอบหมายให้ นายนราชิต ...