รายการจ่ายสวัสดิการ ปีงบประมาณ 2558

โดย admin
 วันที่ 04 มี.ค. 2562 เวลา 15:43 น.
 2173

 

ประเภทสวัสดิการ จำนวนราย (คน) คิดเป็นเงิน(บาท)
ทำบุญงานศพ 93 465,000.00
ค่ารักษาพยาบาล 142 284,000.00
รับขวัญทายาทใหม่ 106 106,000.00
สมาชิกเกษียณอายุ 4 40,000.00
สมาชิกสมรส 42 42,000.00
 
 
**รายละเอียดวันที่จ่ายเงินสมาชิกสามารถตรวจสอบได้จากข้อมูลส่วนตัวที่เมนู มุมสมาชิก**