รายการจ่ายสวัสดิการแก่สมาชิก(จะต้องเป็นฉบับปัจจุบันเท่านั้น)

รายการจ่ายสวัสดิการ ปีงบประมาณ 2559

โดย admin
 วันที่ 04 มี.ค. 2562 เวลา 15:43 น.
 624

 

ประเภทสวัสดิการ จำนวนราย (คน) คิดเป็นเงิน(บาท)
ทำบุญงานศพ 96 480,000.00
ค่ารักษาพยาบาล 142 284,000.00
รับขวัญทายาทใหม่ 100 100,000.00
สมาชิกเกษียณอายุ 5 50,000.00
สมาชิกสมรส 47 47,000.00
 
 
**รายละเอียดวันที่จ่ายเงินสมาชิกสามารถตรวจสอบได้จากข้อมูลส่วนตัวที่เมนู มุมสมาชิก**