รายงานการจ่ายสวัสดิการา ปีบัญชี 2565

โดย admin
 วันที่ 13 มี.ค. 2566 เวลา 10:11 น.
 1042
ประเภทสวัสดิการ จำนวน(ราย)
สมาชิกสมรส 13
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลสมาชิก 103
เงินบำเหน็จเกษียณอายุ 30
รับขวัญทายาทใหม่ 62
ทำบุญงานศพครอบครัวสมาชิก 140