ผลการดำเนินการประจำเดือน(จะต้องเป็นฉบับปัจจุบันเท่านั้น)

โดย admin -  วันที่ 22 ก.ย. 2563 เวลา 11:57 น.

รายงานสถานกิจการ สิงหาคม 2563


โดย admin -  วันที่ 18 ส.ค. 2563 เวลา 15:43 น.

รายงานสถานกิจการ กรกฎาคม 2563


โดย admin -  วันที่ 22 ก.ค. 2563 เวลา 16:27 น.

รายงานสถานกิจการ มิถุนายน 2563


โดย admin -  วันที่ 26 มิ.ย. 2563 เวลา 12:20 น.

รายงานสถานะกิจการ พฤษภาคม ปี2563


โดย admin -  วันที่ 21 พ.ค. 2563 เวลา 10:57 น.

รายงานสถานะกิจการ เมษายน2563


โดย admin -  วันที่ 30 เม.ย. 2563 เวลา 16:34 น.

รายงานสถานะกิจการ มีนาคม 2563


โดย admin -  วันที่ 03 เม.ย. 2563 เวลา 16:22 น.

รายงานสถานะกิจการ กุมภาพันธ์ 2563


โดย admin -  วันที่ 24 ก.พ. 2563 เวลา 13:54 น.

รายงานสถานะกิจการ มกราคม 2563


โดย admin -  วันที่ 15 ม.ค. 2563 เวลา 10:58 น.

รายงานสถานะกิจการ ธันวาคม 2562


โดย admin -  วันที่ 27 ธ.ค. 2562 เวลา 14:50 น.

รายงานสถานะกิจการ พฤศจิกายน 2562