รายการจ่ายสวัสดิการ ปีงบประมาณ 2562

โดย admin
 วันที่ 21 ม.ค. 2563 เวลา 09:42 น.
 1841

 

ประเภทสวัสดิการ จำนวนราย (คน) คิดเป็นเงิน(บาท)
ทำบุญงานศพ 91 455,000.00
ค่ารักษาพยาบาล 133 266,000.00
รับขวัญทายาทใหม่ 107 107,000.00
สมาชิกเกษียณอายุ 31 310,000.00
สมาชิกสมรส 35 35,000.00