รายการจ่ายสวัสดิการ ปีงบประมาณ 2556

โดย admin
 วันที่ 04 มี.ค. 2562 เวลา 15:41 น.
 1683

 

 
ประเภทสวัสดิการ จำนวนราย (คน) คิดเป็นเงิน(บาท)
ทำบุญงานศพ 63 315,000.00
ค่ารักษาพยาบาล 97 194,000.00
รับขวัญทายาทใหม่ 73 73,000.00
สมาชิกเกษียณอายุ 16 160,000.00
สมาชิกสมรส 23 23,000.00
 
 
**รายละเอียดวันที่จ่ายเงินสมาชิกสามารถตรวจสอบได้จากข้อมูลส่วนตัวที่เมนู มุมสมาชิก**