รายการจ่ายสวัสดิการแก่สมาชิก

รายการจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิก ต.ค.59 – เม.ย.60

โดย admin
 วันที่ 04 มี.ค. 2562 เวลา 15:45 น.
 99

 

ประเภทสวัสดิการ จำนวนราย (คน) คิดเป็นเงิน(บาท)
ทำบุญงานศพ 51 255,000.00
ค่ารักษาพยาบาล 73 146,000.00
รับขวัญทายาทใหม่ 71 71,000.00
สมาชิกเกษียณอายุ 25 25,000.00
สมาชิกสมรส 24 24,000.00
สมาชิกประสบภัยธรรมชาติ 5 25,000.00
 
 
**รายละเอียดวันที่จ่ายเงินสมาชิกสามารถตรวจสอบได้จากข้อมูลส่วนตัวที่เมนู มุมสมาชิก**