รายการจ่ายสวัสดิการสมาชิกปีบัญชี 2564

โดย admin
 วันที่ 13 มี.ค. 2566 เวลา 10:07 น.
 670
ประเภทสวัสดิการ จำนวน(ราย)
สมาชิกสมรส 14
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลสมาชิก 96
เงินบำเหน็จเกษียณอายุ 41
รับขวัญทายาทใหม่ 72
ทำบุญงานศพครอบครัวสมาชิก 130