รายการจ่ายสวัสดิการ ปีงบประมาณ 2557

โดย admin
 วันที่ 04 มี.ค. 2562 เวลา 15:42 น.
 1971

 

ประเภทสวัสดิการ จำนวนราย (คน) คิดเป็นเงิน(บาท)
ทำบุญงานศพ 96 470,000.00
ค่ารักษาพยาบาล 98 196,000.00
รับขวัญทายาทใหม่ 94 94,000.00
สมาชิกเกษียณอายุ 24 240,000.00
สมาชิกสมรส 42 42,000.00
 
 
**รายละเอียดวันที่จ่ายเงินสมาชิกสามารถตรวจสอบได้จากข้อมูลส่วนตัวที่เมนู มุมสมาชิก**