ชุนนุมสหกรณ์ออมทัรพย์ภาคตะวันออก-ขอความร่วมมือสำรวจสมาชิกที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

โดย admin
 วันที่ 10 พ.ย. 2564 เวลา 15:36 น.
 198
เรียนสมาชิกสหกรณ์
    ชุมนุนสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกได้มีหนังสือถึงสหกรณ์
ให้สำรวจความเสียหายของสมาชิกสหกรณ์จากอุทกภัย ในภาคตะวันออก

ทางสหกรณ์จึงขอความร่วมมือ สมาชิกแจ้งข้อมูล ให้แก่สหกรณ์ดังต่อไปนี้
1เลขทะเบียนสมาชิก
2 จำนวนบ้านที่ได้รับความเสียหาย(หลัง)
3 ความเสียหายที่ได้รับ
4มูลค่าความเสียหาย

โดยแจ้งข้อมูลมาที่ pttngbs@pttplc.com
เพื่อสหกรณ์รวบรวมข้อมูลและแจ้งแก่ชุมนุมสหกรณ์ต่อไป