ข่าวประชาสัมพันธ์(จะต้องเป็นฉบับปัจจุบันเท่านั้น)

ประกาศการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์

โดย admin
 วันที่ 12 ต.ค. 2564 เวลา 10:07 น.
 392

“ประกาศ การเลือกตั้งกรรมการ ประจำปี 2565 ”
 1. เขตเลือกตั้งที่ต้องดำเนินการสรรหา
 • เขตเลือกตั้งที่ 5 บริษัทในเครือ PTT GROUP
 1. กำหนดการสรรหา
 • ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม ถึง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
 1. เริ่มลงคะแนนการเลือกตั้ง วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
 2. สิ้นสุดการลงคะแนนเลือกตั้ง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น.
 1. กำหนดการนับคะแนนเลือกตั้ง
 • วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 หลังเวลา 15.00 น.
 1. กำหนดวิธีการลงคะแนนเลือกสรร
 • ผ่านระบบโปรแกรมการเลือกสรรคณะกรรมการแบบออนไลน์
 • สมาชิกที่สังกัดบริษัทในเครือ PTT GROUP ของเขตเลือกตั้งที่ 5
เข้าใช้สิทธิเลือกตั้งที่ www.pttngbsc.com/vote/ หรือ การสแกนผ่าน QR CODE
 
UploadImage
   
 
 
 
 
 

โดยสมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถศึกษาวิธีการลงคะแนนได้ตามประกาศ
กำหนดวิธีการเลือกสรรกรรมการ ประจำปี 2565 เขตเลือกตั้งที่ 5 ตามประกาศ
ที่แนบมาพร้อมเอกสารฉบับนี้

UploadImage