ข่าวประชาสัมพันธ์(จะต้องเป็นฉบับปัจจุบันเท่านั้น)

ประกาศ ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามนโยบายภาครัฐและนโยบายของบริษัท ปต

โดย admin
 วันที่ 30 ธ.ค. 2563 เวลา 12:30 น.
 1061
UploadImage
UploadImage