ข่าวประชาสัมพันธ์(จะต้องเป็นฉบับปัจจุบันเท่านั้น)

ข่าวประจำเดือนกันยายน 2562

โดย admin
 วันที่ 19 มิ.ย. 2562 เวลา 06:37 น.
 217

ข่าวประจำเดือน กันยายน 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท.จำกัด ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสหกรณ์
ประจำเดือน กันยายน 2562 ให้กับสมาชิกทุกท่านได้รับทราบ
โดยมีสาระสำคัญดังนี้
1.รับสมัครกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ตั้งแต่วันที่ 2-30 ก.ย.62
2.หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาอนุมัติให้เงินกู้แก่สมาชิก
3.มีบ้านในปีครบรอบ 35 ปี สหกรณ์ดีอย่างไร
4.สินเชื่อ 35 ปี Refinance โครงการดีๆ เพื่อสมาชิก
รายละเอียดตาม link ค่ะ

https://bit.ly/2ky0BgS

ใบสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการ ชุดที่ 36
https://bit.ly/2k16GSw