ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย admin -  วันที่ 22 ต.ค. 2562 เวลา 12:22 น.

แสดงตนทุกครั้งเมื่อทำธุรกรรม


โดย admin -  วันที่ 22 ต.ค. 2562 เวลา 12:19 น.

ข่าวประจำเดือนตุลาคม 2562

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมใหญ่ ที่นี่


โดย admin -  วันที่ 30 ก.ย. 2562 เวลา 04:48 น.

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาบุตรสมาชิกโอกาสครบรอบ 35 ปี

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาบุตรสมาชิกโอกาสครบรอบ35ปี ประกาศการรับสมัครทุนการศึ...


โดย admin -  วันที่ 30 ก.ย. 2562 เวลา 04:39 น.

แบบฟอร์มต่างๆ ของสหกรณ์

แบบฟอร์มต่างๆ ของสหกรณ์ p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: center; font: 12.0px Thonburi; ...


โดย admin -  วันที่ 30 ก.ย. 2562 เวลา 04:36 น.

ประกาศแก้ไขวิธีการเลือกตั้งกรรมการและช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยน้ำท่วม

ประกาศแก้ไขวิธีการเลือกตั้งกรรมการและช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยน้ำท่วม หนังสือขอรับสวัสดิการน้ำท่วม ...


โดย admin -  วันที่ 18 ก.ย. 2562 เวลา 09:18 น.

โครงการอบรมแนวทางปฏิบัติฯ

โครงการอบรมแนวทางปฏิบัติเมื่อถูกบังคับคดี


โดย admin -  วันที่ 18 ก.ย. 2562 เวลา 09:15 น.

ส่งมอบเงินสินไหม ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท.จำกัด ณ จังหวัดเชียงราย

ส่งมอบเงินสินไหม ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท.จำกัดณ จังหวัดเชียงราย สมาชิกประสบอุบัติเหตุลื่นล้มในห้องน้ำรับการรักษาตัวนานหกเดือนแพทย์ผู้ให้การรักษา ...


โดย admin -  วันที่ 20 มิ.ย. 2562 เวลา 16:00 น.

ประกาศวันหยุดเพิ่มเติม

ประกาศวันหยุดเพิ่มเติม


โดย admin -  วันที่ 19 มิ.ย. 2562 เวลา 06:37 น.

ข่าวประจำเดือนกันยายน 2562

ข่าวประจำเดือน กันยายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท.จำกัด ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสหกรณ์ ประจำเดือน ...


โดย admin -  วันที่ 18 มิ.ย. 2562 เวลา 11:52 น.

ประกาศหลักเกณฑ์ต่างๆของสหกรณ์

ประกาศหลักเกณฑ์ต่างๆของสหกรณ์ ประกาศระเบียบการให้กู้ เริ่มมีผล ณ 1 กันยายน 2562 https://shorturl.at/adsNX ...