ข่าวทั้งหมด(จะต้องเป็นฉบับปัจจุบันเท่านั้น)


โดย admin -  วันที่ 21 ม.ค. 2563 เวลา 09:51 น.

รายการจ่ายสวัสดิการ ปีงบประมาณ 2563

ประเภทสวัสดิการ จำนวนราย (คน) คิดเป็นเงิน(บาท) ทำบุญงานศพ 36 180,000....


โดย admin -  วันที่ 21 ม.ค. 2563 เวลา 09:42 น.

รายการจ่ายสวัสดิการ ปีงบประมาณ 2562

ประเภทสวัสดิการ จำนวนราย (คน) คิดเป็นเงิน(บาท) ทำบุญงานศพ 91 455,000....


โดย admin -  วันที่ 21 ม.ค. 2563 เวลา 09:38 น.

รายการจ่ายสวัสดิการ ปีงบประมาณ 2561

ประเภทสวัสดิการ จำนวนราย (คน) คิดเป็นเงิน(บาท) ทำบุญงานศพ 112 560,000...


โดย admin -  วันที่ 20 ม.ค. 2563 เวลา 12:30 น.

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่36 (พ.ศ.2563)

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 36 (พ.ศ.2563)


โดย admin -  วันที่ 15 ม.ค. 2563 เวลา 10:58 น.

รายงานสถานะกิจการ ธันวาคม 2562


โดย admin -  วันที่ 27 ธ.ค. 2562 เวลา 14:50 น.

รายงานสถานะกิจการ พฤศจิกายน 2562


โดย admin -  วันที่ 27 ธ.ค. 2562 เวลา 14:48 น.

รายงานสถานะกิจการ ตุลาคม 2562


โดย admin -  วันที่ 27 ธ.ค. 2562 เวลา 11:48 น.

ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับรางวัลประชุมใหญ่สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

สหกรณ์ดำเนินการโอนเงินรางวัลให้สมาชิกในวันที่ 25 ธันวาคม 2562