โดย admin -  วันที่ 23 มี.ค. 2566 เวลา 11:20 น.

รายงานสถานะกิจการ กุมภาพันธ์ 2566


โดย admin -  วันที่ 13 มี.ค. 2566 เวลา 10:27 น.

รายงานผู้ตรวจสอบกิจการการ ปีบัญชี2565


โดย admin -  วันที่ 13 มี.ค. 2566 เวลา 10:26 น.

รายงานผู้ตรวจสอบกิจการการ ปีบัญชี2564


โดย admin -  วันที่ 13 มี.ค. 2566 เวลา 10:11 น.

รายงานการจ่ายสวัสดิการา ปีบัญชี 2565

ประเภทสวัสดิการ จำนวน(ราย) สมาชิกสมรส 13 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลสมาชิก ...


โดย admin -  วันที่ 13 มี.ค. 2566 เวลา 10:07 น.

รายการจ่ายสวัสดิการสมาชิกปีบัญชี 2564

ประเภทสวัสดิการ จำนวน(ราย) สมาชิกสมรส 14 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลสมาชิก ...


โดย admin -  วันที่ 02 มี.ค. 2566 เวลา 10:25 น.

PTTNGBS TOUR TRIP2/2023(OSAKA)


โดย admin -  วันที่ 24 ก.พ. 2566 เวลา 16:45 น.

รายงานสถานะกิจการ มกราคม 2566


โดย admin -  วันที่ 23 ก.พ. 2566 เวลา 15:24 น.

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่39(พ.ศ.2566)


โดย admin -  วันที่ 23 ก.พ. 2566 เวลา 10:43 น.

PTTNGBS TOUR 2023(ฟุกุโอกะ)


โดย admin -  วันที่ 24 ม.ค. 2566 เวลา 12:29 น.

รายงานสถานะกิจการ ธันวาคม 2565